Sestavy

Výroba sestav pro naše zákazníky zahrnuje mechanickou výrobu- CNC soustružení, frézování, lisování a tvárení.

Jsme specializováni na nárocné malé až stredne velké série. Pomocí vývoje a výroby jednoúcelových stroju, zvládneme pro naše zákazníky i velké série.

Vyrábíme sestavy z ruzných materiálu, od jednoduchých požadavku až po kompletní výrobní techniku s velkým poctem kusu.